องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 (หน้า 1 ) [ 24 มิ.ย. 2558 ]227
162 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อละบ้านน้ำ บ้านละว้า หมู่ที่ 6 (หน้า 2) [ 24 มิ.ย. 2558 ]207
163 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 [ 24 มิ.ย. 2558 ]244
164 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (หน้า 2) [ 24 มิ.ย. 2558 ]200
165 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 [ 24 มิ.ย. 2558 ]264
166 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10 และบ้านคามวารี หมู่ที่ 14 (หน้า 1) [ 24 มิ.ย. 2558 ]294
167 แผนรวม 57-59 ส่วนที่ 1-4 [ 18 มิ.ย. 2558 ]203
168 แผนรวม 58-60 ส่วนที่ 5-6 [ 18 มิ.ย. 2558 ]208
169 ร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]213
170 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic concrete สายแยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านเมืองเพีย (ตอน 2) บ้านหนองนางขวัญหมู่ที่ 9 [ 30 พ.ย. 542 ]215
171 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]214
172 การแจ้งถมดิน [ 30 พ.ย. 542 ]215
173 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]209
174 ร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]208
175 โครงสร้างงานกฎหมายและคดี [ 30 พ.ย. 542 ]211
176 แผ่นผับขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]207
177 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]209
178 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2564 [ 30 พ.ย. 542 ]200
179 ประกาสเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 30 พ.ย. 542 ]203
180 ประกาสเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 30 พ.ย. 542 ]203
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10