องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเรียนรู้วิธีคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่ขบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยมี

นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายก อบต.เมืองเพียเป็นประธานเปิดงาน และได้เชิญนางอุทัยวรรณ ไกรเสน ปลัดอบต.บ้านไผ่ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ โดยออกพื้นที่ทั้งหมด 6 จุด  เมื่อวันที่ 7 - 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ