องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  กิจกรรมวันธงชาติไทย 2566[วันที่ 2023-09-28][ผู้อ่าน 2]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพ...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 12]
 
  เข้ารับการประเมินความจำนงขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติ...[วันที่ 2023-09-18][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำห...[วันที่ 2023-09-11][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) ...[วันที่ 2023-09-01][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเ...[วันที่ 2023-08-25][ผู้อ่าน 17]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย รับการโอนย้ายข้าราช...[วันที่ 2023-08-16][ผู้อ่าน 31]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 26]
 
  อบต.เมืองเพีย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด...[วันที่ 2023-07-28][ผู้อ่าน 28]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เตรียมเข้ารับการประ...[วันที่ 2023-07-21][ผู้อ่าน 35]
 
  อบต.เมืองเพีย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข...[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 22]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10