องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่...[วันที่ 2022-07-28][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 127]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2565[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 130]
 
  โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ป...[วันที่ 2022-07-11][ผู้อ่าน 165]
 
  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ลงพื้นที...[วันที่ 2022-07-06][ผู้อ่าน 128]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร...[วันที่ 2022-07-01][ผู้อ่าน 149]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียมอบป้ายโครงการปรับสภ...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 153]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านย่เสพติด ปี 2565[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 164]
 
  โครงการสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 189]
 
  อบต.เมืองเพีย มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชน และ...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 30]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ประกาศนโยบายไม่รับข...[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 234]
 
  โครงการ แข่งขันกีฬาเมืองเพียต้านภัยยาเสพติด[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 26]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11