องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  โครงการพัฒนาสตรีตำบลเมืองเพีย วันที่ 15-16 กันยายน...[วันที่ 2020-09-16][ผู้อ่าน 160]
 
  โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่ว...[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 423]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 361]
 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เรื่อง ยกย่อ...[วันที่ 2020-03-10][ผู้อ่าน 203]
 
  ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 2020-02-27][ผู้อ่าน 186]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่...[วันที่ 2020-02-26][ผู้อ่าน 307]
 
  ระงับไฟไหม้หญ้าข้างถนน[วันที่ 2020-02-17][ผู้อ่าน 356]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์[วันที่ 2020-02-06][ผู้อ่าน 309]
 
  ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น[วันที่ 2020-01-24][ผู้อ่าน 365]
 
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช [วันที่ 2018-10-23][ผู้อ่าน 257]
 
  ซ้อมแผนดับเพลิงประจำปี บริษัท บี.พี.แอลพีจี จำกัด[วันที่ 2018-10-18][ผู้อ่าน 252]
 
  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสววรคต พระบาทสมเด็...[วันที่ 2018-10-13][ผู้อ่าน 566]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8