องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดกิจกรรมออกบริการประชาชนนอกพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการในด้านต่างๆของประชาชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป และเพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาประกอบการบริหารงานของ อบต. ตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านละว้า เมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565

2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-09