องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เฝ้าระวังและสร้างแนวเขตป้องกันน้ำท่วม ละว้า – ชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ลงพื้นที่บ้านละว้าและบ้านชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย เพื่อเฝ้าระวังและสร้างแนวเขตป้องกันน้ำท่วม ซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบรวมจำนวน 6 หมู่ เส้นทางละว้า-ชีกกค้อ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถผ่านได้

เจ้าหน้าที่จาก อบต. ได้เข้าประจำการตามพื้นที่เสี่ยง และติดต่อประสานงานกับทางจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

2023-01-18
2023-01-14
2023-01-11
2023-01-04
2022-12-29
2022-12-27
2022-12-12
2022-12-05
2022-10-27
2022-10-26