องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย นายพิตรพิบูล ตุ้มวัด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2023-09-28
2023-09-18
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-05
2023-09-01
2023-08-25
2023-08-16
2023-08-12
2023-07-28