องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย นายพิตรพิบูล ตุ้มวัด ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-09