องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...[วันที่ 2022-09-12][ผู้อ่าน 101]
 
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 95]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2022-08-31][ผู้อ่าน 131]
 
  ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อพิ...[วันที่ 2022-08-30][ผู้อ่าน 113]
 
  ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ[วันที่ 2022-08-23][ผู้อ่าน 135]
 
  โครงการ ปิดทองหลังพระ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาขุดลอกคล...[วันที่ 2022-08-17][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุ...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 120]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการ...[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 126]
 
  พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 126]
 
  พิธีมอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวัน...[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 138]
 
  ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 3/2565[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 117]
 
  โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 27]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11