องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียเดินรณรงค์ต่อต้านยาเ...[วันที่ 2021-06-25][ผู้อ่าน 457]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียร่วมกันบริจาคสิ่งของ...[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 225]
 
  ร่วมประชุมและทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนบ้านละว...[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 186]
 
  ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็...[วันที่ 2021-06-02][ผู้อ่าน 337]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ[วันที่ 2021-06-01][ผู้อ่าน 217]
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564[วันที่ 2021-05-25][ผู้อ่าน 191]
 
  โครงการ "Big Cleaning Day" รณรงค์ป้องกันการแพร่ระ...[วันที่ 2021-05-20][ผู้อ่าน 174]
 
  ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-...[วันที่ 2021-05-19][ผู้อ่าน 174]
 
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางจราจร[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 182]
 
  หัวหน้าส่วน ประชุมงานป้องกันฯกู้ชีพ อบต.เมืองเพีย[วันที่ 2021-05-18][ผู้อ่าน 272]
 
  โครงการ ปิดทองหลังพระ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาขุดลอกคลอ...[วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 200]
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเ...[วันที่ 2020-09-22][ผู้อ่าน 184]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8