องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565  งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ ณ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2022-10-27
2022-10-26
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-17
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-11
2022-10-03