องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ทุกหมู่บ้าน ตำบลเมืองเพีย

    รายละเอียดข่าว

เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ช่วยกันลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลเมืองเพียในทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและอสม. ประจำตำบลเมืองเพีย

    เอกสารประกอบ

ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ทุกหมู่บ้าน ตำบลเมืองเพีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ