องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) และดูแลสุขภาพปากและฟัน ปีงบประมาณ 2566

    รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) และดูแลสุขภาพปากและฟัน ปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสุรพงษ์  วงษ์ชารี เป็นประธานเปิดงาน  และได้เชิญวิทยากรจาก รพ.สต. เมืองเพีย ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน อบรมให้ความรู้กระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) ให้เหมาะสมสมวัยตามพัฒนาการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย     เอกสารประกอบ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-5 ปี) และดูแลสุขภาพปากและฟัน ปีงบประมาณ 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ