องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมชี้แจงและร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรและลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิใบไม้ตับลงสู่แม่น้ำ

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียร่วมด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดประชุมชี้แจงและร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรและลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิใบไม้ตับลงสู่แม่น้ำอันจะนำไปสู่ “ชุมชนปลอดพยาธิใบไม้ตับแก่งละว้าอย่างยั่งยืน” โดยนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย    เอกสารประกอบ

ประชุมชี้แจงและร่วมแก้ไขปัญหาในการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรและลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิใบไม้ตับลงสู่แม่น้ำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ