องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
 
สังเกตอาการภัยจากฝุ่น PM2.5
ป้องกันฝุ่น PM2.5
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ