องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้ารับการประเมินความจำนงขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับพื้นฐาน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียเข้ารับการประเมิน เพื่อตรวจสอบลักษณะการปฏิบัติหน้าที่เพื่ออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับพื้นฐาน ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566  ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่    เอกสารประกอบ

เข้ารับการประเมินความจำนงขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระดับพื้นฐาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ