องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

    รายละเอียดข่าว

 อบต. เมืองเพีย ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในตำบลเมืองเพียทั้งหมด 14 หมู่บ้าน  โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ช่วยกันแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือน เนื่องในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

    เอกสารประกอบ

ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ