องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมแระจำปีงบ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบ พ.ศ. 2566 และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 1,2,8 และเรื่องอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ในวันที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย    เอกสารประกอบ

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมแระจำปีงบ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ