องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ส่งมอบหีบและอุปกรณ์จัดการเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ส่งมอบหีบและอุปกรณ์จัดการเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ