องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิตและแนะนำการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยเพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีสุขภาพจิตที่ดี โดยมีนายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายก อบต.เมืองเพียเป็นประธานเปิดงาน และได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริทสุขภาพตำบลเมืองเพีย เป็นผู้ให้ความรู้และตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เมื่อวันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ