องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุถนจากอบต.เมืองเพียปีะจำปีงบประมาณ2565โครงการนวดแผนไทยด้วยลูกประคบสมุนไพร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุถนจากอบต.เมืองเพียปีะจำปีงบประมาณ2565โครงการนวดแผนไทยด้วยลูกประคบสมุนไพร
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ