องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ท่านนายกฯมอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเสี่ยงที่มารับวัคซีน ณ รพสต.เมืองเพีย

    รายละเอียดข่าว

ท่านยายกอบตใเมืองเพียมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเสี่ยงที่มารับวัคซีน ณ รพสต. เมืองเพีย และได้มีโรงทานแจกขนมและน้ำดื่มให้แกผู้ที่มารับวัคซีน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ รพสต. เมืองเพีย ด้วย.

    เอกสารประกอบ

ท่านนายกฯมอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเสี่ยงที่มารับวัคซีน ณ รพสต.เมืองเพีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ