องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ