องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

    รายละเอียดข่าว

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กๆ เมื่อวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดมงคลหลวง บ้านเมือง ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น    เอกสารประกอบ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ส.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ