องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยงัชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยงัชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ