องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ