องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ เมื่อวันที่  11  กันยายน  พ.ศ. 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย    เอกสารประกอบ

ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (LCT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ