องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

    รายละเอียดข่าว

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเข้าแถวเคารพธงชาติ การจัดอาหารกลางวัน และกิจกรรมอื่นๆของ ศพด. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา    เอกสารประกอบ

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ