องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 พ.ย. 542 ]141
142 องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 30 พ.ย. 542 ]142
143 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]143
144 กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]177
145 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]144
146 บำเหน็จบำนาญราชการท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]145
147 ว่าด้วยเรื่องการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 พ.ย. 542 ]140
148 พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 พ.ย. 542 ]146
149 ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]155
150 รูป โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส [ 30 พ.ย. 542 ]145
151 รูป โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส [ 30 พ.ย. 542 ]145
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8