องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัยสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]217
122 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]245
123 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง [ 12 มี.ค. 2563 ]249
124 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ก.พ. 2563 ]196
125 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๒ [ 26 ก.พ. 2563 ]270
126 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 6 ก.พ. 2563 ]266
127 ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2563 ]212
128 ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2563 ]237
129 บันทึกรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]233
130 โครงการอบรมประชาชนทั่วไป [ 30 ต.ค. 2562 ]209
131 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี [ 30 ต.ค. 2562 ]221
132 โครงการแม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจโภชนาการ ลด หวาน มัน เค็ม [ 22 ต.ค. 2562 ]215
133 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]212
134 รวมกิจกรรมวันสตรีไทย [ 30 ส.ค. 2562 ]208
135 งานวันคนพิการสากล [ 30 ส.ค. 2562 ]208
136 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองเพีย [ 16 ก.ค. 2562 ]212
137 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองเพีย [ 16 ก.ค. 2562 ]253
138 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส [ 30 มิ.ย. 2562 ]203
139 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]201
140 กิจกรรมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว [ 15 มิ.ย. 2562 ]216
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11