องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 (หน้า 2) [ 24 มิ.ย. 2558 ]148
122 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 [ 24 มิ.ย. 2558 ]191
123 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 5,6,10 และบ้านคามวารี หมู่ที่ 14 (หน้า 1) [ 24 มิ.ย. 2558 ]197
124 แผนรวม 57-59 ส่วนที่ 1-4 [ 18 มิ.ย. 2558 ]147
125 แผนรวม 58-60 ส่วนที่ 5-6 [ 18 มิ.ย. 2558 ]152
126 ร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]156
127 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic concrete สายแยกทางหลวงหมายเลข 2-บ้านเมืองเพีย (ตอน 2) บ้านหนองนางขวัญหมู่ที่ 9 [ 30 พ.ย. 542 ]155
128 แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]160
129 การแจ้งถมดิน [ 30 พ.ย. 542 ]160
130 ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 [ 30 พ.ย. 542 ]156
131 ร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]151
132 โครงสร้างงานกฎหมายและคดี [ 30 พ.ย. 542 ]153
133 แผ่นผับขั้นตอนการร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]146
134 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 30 พ.ย. 542 ]146
135 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561-2564 [ 30 พ.ย. 542 ]144
136 ประกาสเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 30 พ.ย. 542 ]141
137 ประกาสเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 30 พ.ย. 542 ]146
138 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 30 พ.ย. 542 ]162
139 อำนาจหน้าที่ของ อบต [ 30 พ.ย. 542 ]140
140 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 พ.ย. 542 ]142
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8