องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการแม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจโภชนาการ ลด หวาน มัน เค็ม [ 22 ต.ค. 2562 ]155
82 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]149
83 รวมกิจกรรมวันสตรีไทย [ 30 ส.ค. 2562 ]148
84 งานวันคนพิการสากล [ 30 ส.ค. 2562 ]149
85 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองเพีย [ 16 ก.ค. 2562 ]148
86 ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเมืองเพีย [ 16 ก.ค. 2562 ]151
87 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส [ 30 มิ.ย. 2562 ]139
88 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]145
89 กิจกรรมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อสนับสนุนเพื่อส่งเสริมความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว [ 15 มิ.ย. 2562 ]151
90 ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 29 พ.ค. 2562 ]153
91 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 29 พ.ค. 2562 ]152
92 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน [ 29 พ.ค. 2562 ]153
93 เจตจำนงสุจริต [ 7 ธ.ค. 2561 ]142
94 มาตรการคุณธรรมองค์กร [ 7 ธ.ค. 2561 ]149
95 บันทึกข้อตกลงการป้องกันการทุจริจ [ 7 ธ.ค. 2561 ]147
96 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 7 ธ.ค. 2561 ]147
97 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ธ.ค. 2561 ]150
98 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ธ.ค. 2561 ]198
99 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ธ.ค. 2561 ]152
100 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ธ.ค. 2561 ]164
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8