องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 151 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]152
62 จดหมายข่าว พ.ค. 2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]159
63 แบบติดตามและประเมิณผล 63 [ 22 เม.ย. 2564 ]145
64 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2564 ]152
65 ยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ชาวบ้านและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 มี.ค. 2564 ]92
66 ขยายการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]165
67 อัตราป้ายใหม่ [ 28 ม.ค. 2564 ]175
68 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 5 ส.ค. 2563 ]151
69 ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปล [ 22 พ.ค. 2563 ]177
70 บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัยสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 เม.ย. 2563 ]150
71 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 20 มี.ค. 2563 ]169
72 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง [ 12 มี.ค. 2563 ]171
73 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ก.พ. 2563 ]137
74 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ ๒ [ 26 ก.พ. 2563 ]191
75 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ [ 6 ก.พ. 2563 ]191
76 ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2563 ]144
77 ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2563 ]174
78 บันทึกรายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย สมัยสามัย สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]157
79 โครงการอบรมประชาชนทั่วไป [ 30 ต.ค. 2562 ]146
80 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสตรี [ 30 ต.ค. 2562 ]153
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8