องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 13 ต.ค. 2565 ]76
42 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม [ 11 ต.ค. 2565 ]65
43 ลงพื้นที่เฝ้าระวังและสร้างแนวเขตป้องกันน้ำท่วม ละว้า – ชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย [ 3 ต.ค. 2565 ]73
44 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]37
45 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]82
46 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยงัชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]41
47 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุถนจากอบต.เมืองเพียปีะจำปีงบประมาณ2565โครงการนวดแผนไทยด้วยลูกประคบสมุนไพร [ 22 ก.ย. 2565 ]35
48 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียรับเกียรติบัตร ประเภทหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]102
49 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]86
50 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 [ 8 ก.ย. 2565 ]42
51 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ [ 31 ส.ค. 2565 ]96
52 ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (ขั้นลงมติ) [ 31 ส.ค. 2565 ]91
53 เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองเพีย ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย [ 29 ส.ค. 2565 ]45
54 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ [ 23 ส.ค. 2565 ]97
55 โครงการ ปิดทองหลังพระ กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาขุดลอกคลองน้ำสำหรับทำการเกษตร [ 17 ส.ค. 2565 ]40
56 ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2565 ]106
57 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย [ 15 ส.ค. 2565 ]106
58 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา [ 12 ส.ค. 2565 ]94
59 พิธีมอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]98
60 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ [ 1 ส.ค. 2565 ]43
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10