องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 202 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงหายจากพระอาการประชวร [ 27 ธ.ค. 2565 ]65
42 กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]65
43 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ อบต.เมืองเพีย [ 22 พ.ย. 2565 ]42
44 ประกาศนโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย [ 18 พ.ย. 2565 ]45
45 การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลเมืองเพีย [ 27 ต.ค. 2565 ]87
46 ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ [ 26 ต.ค. 2565 ]71
47 อบต.เมืองเพีย ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช [ 23 ต.ค. 2565 ]81
48 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านละว้า [ 20 ต.ค. 2565 ]86
49 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านบ้านชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย [ 18 ต.ค. 2565 ]73
50 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ มอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลเมืองเพีย [ 17 ต.ค. 2565 ]79
51 พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 13 ต.ค. 2565 ]83
52 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม [ 11 ต.ค. 2565 ]71
53 ลงพื้นที่เฝ้าระวังและสร้างแนวเขตป้องกันน้ำท่วม ละว้า – ชีกกค้อ ตำบลเมืองเพีย [ 3 ต.ค. 2565 ]77
54 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]44
55 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]90
56 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยงัชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]47
57 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินอุดหนุถนจากอบต.เมืองเพียปีะจำปีงบประมาณ2565โครงการนวดแผนไทยด้วยลูกประคบสมุนไพร [ 22 ก.ย. 2565 ]41
58 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียรับเกียรติบัตร ประเภทหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]108
59 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]121
60 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 [ 8 ก.ย. 2565 ]51
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11