องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 194 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 30 พ.ย. 542 ]258
182 อำนาจหน้าที่ของ อบต [ 30 พ.ย. 542 ]200
183 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 พ.ย. 542 ]205
184 สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 พ.ย. 542 ]196
185 องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 30 พ.ย. 542 ]199
186 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]216
187 กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]258
188 เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]204
189 บำเหน็จบำนาญราชการท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]202
190 ว่าด้วยเรื่องการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 พ.ย. 542 ]197
191 พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 พ.ย. 542 ]206
192 ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]209
193 รูป โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส [ 30 พ.ย. 542 ]200
194 รูป โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบและผู้ด้อยโอกาส [ 30 พ.ย. 542 ]212
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10