องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ร่วมประชุมและทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนบ้านละว้า


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ และทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อ Covid 19 ได้นำรถบรรทุกน้ำ ไปฉีดล้างและช่วยทำความสะอาดโรงเรียนในวันที่ 9 มิ.ย. 2564 ณ โรงเรียนบ้านละว้า ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18