องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567


วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ และประเพณีของไทย พร้อมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมให้สืบต่อไป นำโดยท่านนายกสุรพงษ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานและผู้สูงอายุในเขตตำบลเมืองเพีย เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18