องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2567


วันที่ 18 มกราคม 2567 อำเภอบ้านไผ่ ได้จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2567 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย นำโดยท่านนายกสุรพงษ์ วงษ์ชารี ได้นำเจ้าหน้าที่พนักงานและพี่น้องประชาชนในเขตตำบลเมืองเพียเข้าร่วมพิธีเปิดงานและมีขบวนแห่นางรำร่วมเดินขบวนรำแห่ไปที่ลานพิธีเปิด บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โดยกำหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่    ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 18 – 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18