องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ 2567


วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยมี นายสุรพงษ์ วงษ์ชารี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญ/รางวัล มา ณ โอกาสนี้

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18