องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมวางแผนเตรียมรับมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายอำเภอบ้านไผ่  นายกอบต.เมืองเพีย  หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอบ้านไผ่   ปศุสัตว์อำเภอบ้านไผ่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5,6,10,14,7,13 ร่วมประชุมปรึกษาหารือวางแผนการให้ความช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18
2023-09-18