องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ