องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ค. 2560 ]189
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 ถึง บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ค. 2560 ]199
23 ประกาศราคากลางโครงการวางท่่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคามวารี หมู่ที่ 14 [ 12 ก.ค. 2560 ]143
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดชุมชนบ้านละว้า หมู่ที่ 5 [ 11 ก.ค. 2560 ]142
25 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรลงผิวจราจรหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2560 ]151
26 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยดู่ใหญ่ บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2560 ]255
27 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร ลงผิวจราจรหินคลุก บ้านเมืองเพีย หมูที่ 8 [ 30 มิ.ย. 2560 ]161
28 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรลงผิวจราจรหินคลุก [ 15 มิ.ย. 2560 ]188
29 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยขามเรียน บ้านขามเรียน หมูที่ 3 [ 15 มิ.ย. 2560 ]202
30 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 2 [ 8 มิ.ย. 2560 ]161
31 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางขวัญ หมู่ที่ 9 [ 8 มิ.ย. 2560 ]145
32 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3,12 [ 23 ส.ค. 2559 ]141
33 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านขามเรียน หมู่ที่ 3,12 [ 23 ส.ค. 2559 ]182
34 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic conerete สายทางแยกบ้านเมืองเพีย - บ้านหนองแปน [ 15 ส.ค. 2559 ]189
35 ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 10 ส.ค. 2559 ]152
36 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic conerete สายทางแยกบ้านเมืองเพีย - บ้านหนองแปน [ 8 ก.ค. 2559 ]147
37 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง Asphaltic conerete สายทางแยกบ้านเมืองเพีย - บ้านหนองแปน [ 8 ก.ค. 2559 ]161
38 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 6 ก.ค. 2559 ]147
39 เอกสารแนบท้ายราคากลาง (รายการคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ) [ 6 ก.ค. 2559 ]153
40 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 6 ก.ค. 2559 ]156
 
|1หน้า 2|3|4