องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เอกสารแนบท้ายราคากลาง (รายการคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เอกสารแนบท้ายราคากลาง (รายการคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ