องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


พิธีมอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียได้ทำพิธีมอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ให้กับหน่วยงานราชการ รพสต. โรงเรียน และผู้นำชุมชนทั้ง 14 หมู่บ้านของตำบลเมืองเพีย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุรพงษ์ วงษ์ชารี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้ทำพิธีมอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-09