องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565


ประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-09