องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2565 ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย

2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-09