องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565


ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และหน่วยกู้ชีพ ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-23
2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-09