องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านย่เสพติด ปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียร่วมกับโรงเรียนบ้านเมืองเพียและโรงเรียนบ้านละว้า เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

2022-08-16
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-09
2022-08-01
2022-07-28
2022-07-21
2022-07-11
2022-07-11
2022-07-06