องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย ทุกหมู่บ้าน ตำบลเมืองเพีย


เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ช่วยกันลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตำบลเมืองเพียในทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและอสม. ประจำตำบลเมืองเพีย
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18