องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ท่านนายกฯมอบหน้ากากอนามัยให้กลุ่มเสี่ยงที่มารับวัคซีน ณ รพสต.เมืองเพีย


ท่านยายกอบตใเมืองเพียมอบหน้ากากอนามัยให้กับกลุ่มเสี่ยงที่มารับวัคซีน ณ รพสต. เมืองเพีย และได้มีโรงทานแจกขนมและน้ำดื่มให้แกผู้ที่มารับวัคซีน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ รพสต. เมืองเพีย ด้วย.
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18