องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย


              อบต. เมืองเพีย ลงพื้นที่แจกแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในตำบลเมืองเพียทั้งหมด 14 หมู่บ้าน  โดยร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ช่วยกันแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือน เนื่องในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น โครงการ
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18