องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


พิธีเปิด โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พิธีเปิด โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 69 พรรษา โดยมีนายวีระพงษ์  เทศน้อย นายกอบต.เมืองเพีย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ปลัดฯ รองปลัดฯ รองนายกอบต. พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน อบต.เมืองเพียทุกคน พร้อมกันลงนามถวายพระพร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18