องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น: www.muangpere.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพียเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องจากวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564


องค์การบริหารส่วยตำบลเมืองเพีย จัดโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และเดินรณรงค์ร่วมกับโรงเรียนบ้านดู่ใหญ่และโรงเรียนบ้านละว้า ในพื้นที่ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
2024-05-13
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-04
2023-11-21
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-13
2023-09-28
2023-09-18